Produkty

  • Inovativní zdravotnické prostředky, zejména s využitím nanotechnologií
  • Textilní výrobky s antibakteriálními účinky pomocí iontů stříbra a dalších látek
  • další výrobky ve vývoji ...

 

Bližší specifikace vybraných produktů

StopBac textilie

Textilie s antibakteriální úpravou

Unikátní česká patentovaná technologie hybridní polymerní matrice s vázanými solemi stříbra, mědi a zinku, která je tepelně fixována na textilii, zajišťuje její antimikrobiální vlastnosti po velmi dlouhou dobu. Aktivní ionty Ag+ pronikají do buňky bakterie a způsobí její destrukci, která vede k jejímu odumření (apoptóze). Tento mechanismus funguje u všech bakteriálních kmenů a plísní.

Na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR byla také otestována a prokázána negativní cytotoxicita hybridního polymeru obsahujícího uvedené kationty. Vzorky byly testovány proti patogenním bakteriálním kmenům (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Methicilin rezistentní staphylococcus aureus – MRSA-1 a MRSA-2, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii a Proteus mirrabilis. Antimykotická aktivita byla úspěšně ověřena i proti kvasinkám candida albicans a candida glablata.

Antibakteriální náplasti

V oblasti zdravotnických prostředků resp. pro účely humánní, případně i veterinární medicíny, je zásadním způsobem přínosná aplikace upravené antibakteriální nanovrstvy jakožto aktivní úpravy pro antibakteriální náplasti StopBac »

Tato nová generace náplastí se speciální úpravou polštářku poskytuje vedle kvalitního krytí rány a jejího okolí také popsanou vysoce účinnou antibakteriální ochranu, která razantní redukcí výskytu bakterií brání průniku vnější bakteriální infekce do rány. Zásadním omezením rizika vzniku sepse tak výrobek významně přispívá k lepšímu zhojení poranění. Vysoce kvalitní použité materiály výrobku poskytují zároveň nejen účinné ale i komfortní krytí rány. Náplast je zejména šetrná k pokožce a poskytuje ideální přilnavost. Polštářek má značnou absorpční kapacitu, díky své vnitřní struktuře je ovšem dostatečně prodyšný. Aktivní zóna polštářku zajišťuje antibakteriální účinek po celou dobu aplikace, což často není zajištěno u jiných výrobků a neuvolňuje do rány žádná vlákna.

Antibakteriální účinek byl nezávisle potvrzen testy v odborných laboratořích.

Určený účel použití - výrobek je určen k jednorázovému ošetření drobných poranění i hlubších, špatně se hojících ran, kde není vyžadováno sterilní krytí. Výrobek může mít sekundární terapeutický účinek (antibakteriální působení).

Kryty ran antibakteriální (kompresy) jsou dále ve vývoji.

Stopbac vložky do obuvi

Vložky do bot antibakteriální

Jednou z vysoce efektivních aplikací antibakteriálních textilií jsou antibakteriální vložky do obuvi řady StopBac ». Tato nová generace vložek do obuvi s popsanou unikátní aktivní nanovrstvou nejen dlouhodobě brání vzniku zápachu, ale zejména celkově výrazným způsobem přispívá ke zlepšení hygieny a tedy i zdravotně nezávadného mikroprostředí nohou. Prokázaný je navíc nejen účinek výrazné redukce výskytu bakterií, ale i plísňových onemocnění nohou.