O společnosti

Naše společnost má statut
spin-off

Dlouhodobá spolupráce
při výzkumu a vývoji

TUL

FBMI

Členství
v profesních sdruženích

Nanoasociace

Czechimplant

Výrobková spolupráce,
distribuce

Grade Medical s.r.o.

Hlavním cílem ING MEDICAL s.r.o. je vývoj a výroba špičkových produktů pro zdravotnictví využívajících především nanotechnologie a prosazení inovativní řady těchto vysoce technologicky vyspělých výrobků na trhu v rámci ČR i v dalších zemích EU.

Mezi klíčové produkty společnosti patří nanovlákenné substráty, antibakteriální úpravy povrchů a speciální kryty ran, zejména řada s prokázanými antibakteriálními a antimykotickými účinky kationtů stříbra, které dosud na našem trhu nebyly za přijatelnou cenu k dispozici, a znamenají tak výrazný pokrok v oblasti zkvalitnění zdravotní péče is zajištění dlouhodobé antibakteriální ochrany v prostředí zdravotnických, ale is veterinárních nebo potravinářských provozů (více zde).

Společnost ING MEDICAL také již disponuje prototypy dalších inovativních zdravotnických prostředků na bázi nanovláken, u kterých úspěšně finalizuje potřebné testy umožňujícími jejich zařazení do sériové výroby a uvedení na trh. Tyto vysoce inovativní technologie funcionalizace nanovlákenné struktury představují další významný přínos pro celou škálu nových medicinálních aplikací.

ING MEDICAL s.r.o. dlouhodobě investuje do dalších aktivit experimentálního vývoje v podnikatelsky atraktivním segmentu zdravotnických prostředků s využitím nanotechnologií a usiluje o upevnění své pozice na trhu a posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti v tomto perspektivním odvětví. V rámci výzkumných a vývojových aktivit spolupracuje společnost s univerzitními centry a jinými významnými subjekty v oboru nanotechnologií.

V současné době jsou v provozu vedle pražské centrály dvě stálá vývojová střediska. Těžiště vývoje zdravotnických prostředků na bázi nanovláken a antibakteriálních úprav povrchů leží ve společném výzkumném a vývojovém centru ING MEDICAL a Technické univerzity v Liberci (TUL), konkrétně Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL.

Z historie společnosti

Společnost vznikla k 10. 12. 2004, kdy se především orientovala na obchodní činnost, později i na vývoj v technické resp. technologické oblasti.

Od roku 2009 byly podnikatelské aktivity rozšířeny do oblasti inženýringu investiční výstavby (v r. 2012 certifikace ISO 9001), se zaměřením zejména do oblasti zdravotnických provozů a zařízení.

Od roku 2010 se společnost orientuje převážně na oblast poskytování komplexních služeb v oblasti zajištění předvýrobní přípravy inovativních technických řešení, opět se zaměřením převážně do oblasti zdravotnictví, s cílem zahájit vlastní novou výrobu v této oblasti.

Za dobu své činnosti a existence se ING MEDICAL s.r.o. významnou měrou podílela na vývoji zdravotnických prostředků s využitím nanovlákenné vrstvy. V této oblasti dosáhla významných výsledků a získala si tím značnou reputaci u odborníků (resp. ústavů), které se nanomateriály a jejich využitím v praxi dlouhodobě zabývají. 

Ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec (TUL) - Ústavem pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL se podílela na návrzích a výrobě prototypů technicky a technologicky náročných výrobků s nanovlákennou vrstvou.  Zavedení těchto inovativních výrobků do sériové výroby a jejich uvedení na trh patří mezi aktuální cíle a priority ING MEDICAL s.r.o.