Novinky

Sledujte aktuální informace na své oblíbené sociální síti:

Logo LinkedInico-twitterLogo Facebook

Společnost ING MEDICAL s.r.o. je příjemcem finanční podpory Unie 
z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0007398
Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - ING MEDICAL s.r.o.
Cílem projektu je posílení inovační výkonnosti firmy a zvýšení její konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví mezi malými a středními podnikateli.
V rámci projektu je podpořeno zejména podání patentu.
Společnost ING MEDICAL s.r.o. je příjemcem veřejné podpory ČR
z programu MPO TRIO


Projekt FV10054
Nanovlákna s imobilizovanými proteázami pro hojení ran
Projekt FV30362
Nanovlákenná síťka s příměsí kanabinoidů pro léčbu ran po rozsáhlém chirurigickém zákroku
Projekt FV40186
Metody nanoenkapsulace bioaktivních látek pro topikální použití v dermatovenerologii
Projekt FV40187
Optimalizace nových metod přípravy vysoce sofistikovaných krytů ran a jejich ověření pro použití především ve zdravotnictví
Společnost ING MEDICAL s.r.o. byla příjemcem veřejné podpory ČR
z programu TAČR EPSILON

Projekt  
TH02020786 Nanovlákenné systémy pro cílenou dopravu léčiv a aktivních látek s postupným uvolňováním
je řešen s finanční podporou TA ČR.
Projekt  
TH03020281 Biodegradabilní materiály na bázi silk fibroinu pro použití v ortopedii
je řešen s finanční podporou TA ČR.
V roce 2015 společnost získala
Inovační voucher Hl.m. Prahy


Projekt (smlouva) č. DOT/83/11/019613/2015
Optimalizace fyzikálně-chemického složení a ověření vlastností potravinářské fólie na bázi nanovláken